Македонска компанија разви иновативно решение зе мерење на загадувањето!

By |2020-10-26T14:42:24+01:00October 26th, 2020|Health, Pollution, PureCloud News|

PURECLOUD македонски иновативен уред кој ја мери загаденоста на воздухот а кој секоја надлежна институција треба да го има! Мисијата на здружениот труд на човештвото е да најде начини и да создаде алатки [...]

Македонска компанија разви иновативно решение зе мерење на загадувањето!

By |2020-10-26T14:44:44+01:00October 26th, 2020|Health, Pollution, PureCloud News|

Македонска компанија разви иновативно решение зе мерење на загадувањето! Луѓето насекаде низ светот ги чувствуваат негативните ефекти од воздушното загадување. Најновите истражувања покажуваат дека скоро 90% од луѓето во светот дишат загаден воздух, [...]

PureCloud’s impact on the future of Macedonia highlighted on Macedonia Day morning television

By |2020-10-26T13:49:30+01:00December 2nd, 2019|Health, Pollution, PureCloud News|

The Inform/PureCloud team was featured today on a 20-minute segment on Macedonia Today, a popular morning show, discussing our PureCloud innovation and the value it brings to the country around the pollution issues. They [...]

Go to Top